Diccionaris

–. en construcció —

Monolingües

  • Llengua catalana

Diccionari_de_la_llengua_catalana_de_l'Institut_d'Estudis_Catalans
El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans és el diccionari normatiu de la llengua catalana i, per tant, aquell que «estableix la forma i el significat de les paraules reconegudes com a pròpies i generals de la llengua catalana». És un diccionari monolingüe i de definicions.


DCVBEl Diccionari català-valencià-balear (o Diccionari Alcover-Moll) d’Antoni Maria Alcover i de Francesc de B. Moll és un diccionari descriptiu i etimològic que recull el català que es parla «al Principat de Catalunya, al Regne de València, a les illes Balears, al departament francès dels Pirineus Orientals, a les Valls d’Andorra, al marge oriental d’Aragó i a la ciutat d’Alguer de Sardenya».

Anuncis